Porsche Panamera en ny sportbils hybrid

Precis som med Koenigseggs miljöbil så uppfyller Panamera kraven för att klassas för miljöbil och slipper trängselskatt i Stockholm. Däremot så uppfyller den inte övriga definitioner som det ser ut idag.

Vi har tidigare rosat Koenigseggs CCXR som en miljövänlig status-ikon som ger även de rika och de med smak för lyx och sportbilar en chans till att köra miljövänligt. Om man jämför mot vad de skulle kört annars, allting måste sättas i relation till vilka alternativ som är mest troliga.

Prosche Panamera är alltså en hybrid liknande Toyota Prius med en förbränningsmotor och en elmotor som en hybridmodul kan koppla ihop på det mest optimala sätt för situationen. Den beräknas få en bränsleförbrukning på 9 liter per 100 km alltså 0,9l/mil och har premiär efter Panamera Gran Turismo som har sin premiär 2009.

Media: DN

Ett Göteborg under vatten – Klimathotet ett hot mot oss alla

I DN igår kunde man läsa att att Göteborg rustar upp för översvämningar.

Allteftersom våra vattenmassor blir varmare och isarna dessutom smälter kommer vi se extrema höjningar av havsnivåerna. Det är nu det gäller, vi kan inte vänta tills imorgon. Alla åtgärder man kan göra för att skydda sig mot översvämningarna står sig inte mot ett fortsatt ökat slöseri.

Det finns idag några lösningar som kan köpa tid så som att höja kanter och bygga barriärer eller så man kan höja marken. Det säkraste är att höja marken men att skapa kanter och barriärer är snabbare, enklare och billigare och med dagens livsstil så är det nog denna lösning politikerna kommer att välja. Och häri ligger problemet. Vi väljer de snabba enkla, billiga lösningarna även fast vi vet om vilka gigantiska brister system har.

Att köpa en miljöbil och lära sig eco-driving är ett litet enkelt steg på vägen. Kanske ett första steg för att förändra sin livsstil och det är livsstilsförändringar vi behöver göra. Vi kan inte fortsätta att tycka snabba bilar med massa hästkrafter är coola. Vi måste rikta in oss på funktionalitet och design istället.

Vi på miljöbil.info har dock tidigare lyft Koenigseggs CCXR till skyarna som en bra miljöbil. Och vi står fast vid det. Men det är inte för att det är en sportbil med många hästkrafter utan snarare för att det är exklusiv status-ikon. Alltså en bil för de som har behov av att hävda sig. Och vi kommer alltid att ha ett behov av dessa, men att då få ikoner som inte belastar miljön så extremt hårt är detsamma som att ta ett bra steg i rätt riktning.

Gör Göteborgarna en tjänst och köp miljöbil och lär dig Eco-Driving idag!

Fördelar och nackdelar med Etanolen

Som vanligt i bloggen så kommer allt vara färgat av våra egna åsikter. Vi jobbar på att göra sidan om Etanol på miljöbil.info fylld av fakta och bara fakta.

Man har nu kommit underfund med att om vi börjar skapa etanol för att täcka en omvandling av hela vår fordonspark så som nuvarande etanolbilar använder bränslet så kommer vi svälta ut befolkningen. Samtidigt så har vi länge vetat att det är ett bra miljövänligt drivmedel. Så hur gör vi och vilka är för- och nackdelarna med etanolen?

Fördelar:

 • Mindre utsläpp av växthusgaser än vid användning av bensin.
 • Förnyelsebart inom en rimlig tid.
 • Billigt förhållandevis, även om detta säkert kommer ändras när skattmasen ser hur kassan minskar.
 • Har ett högre oktantal. Som bland annat Koenigsegg utnyttjar för att pumpa ut lite fler hästar.
 • Har är lägre värmeutveckling än bensin.
 • Renare avgaser. Vilket leder till en renare motor för de oinsatta.
 • Mindre nitrösa gaser eller kväveoxider som de också heter. Vilka uppstår när förbränning sker vid höga temperaturer och kväve och syre får tillräckligt med energi för att bindas till varandra. Detta händer alltså inte enbart i själva förbränningen utan överallt där det blir tillräckligt varmt.

Detta är alltså ett bränsle som redan är eftertraktat för de som bygger prestandamotorer och i tävlingskretsar just därför att man får ner temperaturen och upp effekten. En cirka siffra ligger någonstans mellan 10-20% mer effekt. Samtidigt får man också 2-3% mer vrid.

Nackdelar:

 • Krävs mer Etanol per mil än det gör bensin per mil. Måste tanka oftare eller skaffa större tank.
 • Vi gör bränsle av mat. Eftersom vi har idioter som inte optimerar processen på en global skala så används oeffektiva grödor som bör gå till mat istället för till att skapa etanol.
 • Etanolen förbränns dåligt vid låga temperaturer. Vilket idag är löst med att blanda i några procent bensin, använda motorvärmare eller startgas. Men fortfarande en negativ sida till det som bränsle, det går inte använda enbart etanol i ett svenskt klimat (om vi inte fortsätter med fossila bränslen tills vi ökat temperaturen så mycket att vi kan köra på etanol rakt igenom).
 • Etanolen ställer också lite högre krav på motor och förvaring vilket är en liten nackdel. Man måste kolla upp saker innan man börjar leka med spriten.

Så hur ska vi förhålla oss till hela denna debatt om Etanolen? vi på miljöbil.info anser att Etanolen är en del av framtiden men att det måste till globalt perspektiv på produktionen. Bara för att vi kan utvinna etanol ur skog och/eller spannmål betyder inte att vi ska det. Vi ser gärna att politiker utvinning av etanol ur dessa råvaror och sätter stop för alla vansinniga planer och istället börjar förhandla med de länder där det finns resurser att ta ifrån och skapa välfärd på annan plats i världen utan att vi i Sverige behöver lida nämnvärt. Allt går med bra diplomati och bra förhandlare.

Att börja debattera att vi kanske kommer svälta ut halva befolkningen känns väldigt meningslöst när vi kanske tar död på hela planeten om vi inte gör något. Argumenten måste tyvärr vägas mot det faktum att vi snart står inför att vi dödat vår egen planet och förstört alla framtidsutsikter för kommande generationer. Om vi inte redan lyckas för nuvarande generation.

Använd därför etanol med gott samvete och kom ihåg att du tagit ett litet steg mot en renare värld och kanske även en värld med framtid. Och lämna ansvaret för att ordna global jämställdhet på våra diplomater, förhandlare och politiker. De kan ordna så att den etanol vi tankar i Sverige är moraliskt försvarbar genom att se till att det importeras från leverantörer som betalar sina arbetare och att det är processer som inte fördyrar basfödan för tredje världen.

Kräv att politikerna tar sitt ansvar och börjar agera för en vettig etanolproduktion och för en mer jämställd global situation.

Koenigsegg CCXR som miljöbil? fel på definitionen eller faktiskt något bra?

Sökte reda på lite info om Koenigseggs miljöbil CCXR, jo det är sant det är en miljöbil enligt vissa definitioner. Det är nämligen så att Koenigsegg CCXR körs på etanol och därför kvalar in som en miljöbil enligt vissa miljöbilsdefinitioner.

Då många inte hängt med att det är utsläppstak på att få miljöbilspremie så ställer vi oss lite frågande att så många tidningar och journalister skriver att denna skulle kvalas in som miljöbil även för de 10 000 kronorna man får i miljöbilspremie vid köp av ny miljöbil. Däremot på en bil som kostar 6 miljoner så känns det inte så relevant att bråka om 10 000 kronor.

Vad som däremot är klart är att de slipper trängselskatten i Stockholm eftersom den säger att en miljöbil är en ”bil som är utrustad med teknik för drift helt eller delvis med elektricitet eller annan gas än gasol, eller med en bränsleblandning som till övervägande del består av alkohol”.

Då till frågan om detta är fel eller inte. Efter lite diskussioner kom vi fram till att detta är något bra. Bilen i sig är en grym sportbil med 1018 hästar, 1060 Newtonmeter och hela 400 km/h som maxhastighet. Och dessa trevliga siffror och enorma kraft som de faktiskt beskriver är möjlig tack vare etanolens låga värmeutveckling och höga oktantal. Den kostar som vi skrivit 6 miljoner. Så vi anser att det är en korrekt tolkning att detta är en miljöbil. Om man jämför bilen med övriga sportbilar så skulle det göras en vinst ur miljösynpunkt om alla sportbilar eller nöjesbilar byttes ut mot en Koenigsegg CCXR. Sen att det fortfarande är en lyxvara och har en egentlig onödigt stor miljöpåverkan för att förflytta arslet i, det vägs upp utav det faktum att om man även byter ut sportbilsparken mot miljöbilar så kommer statusen för miljöbilar att öka. Utvecklingen kommer gå framåt snabbare då tekniken börjar fokusera även på en bredare front än personbilsnischen när det gäller framtagandet av motorer och bilar där man försöker minska den påverkan de har på miljön.

Så det är dags för alla sportbilsägare att kasta ut/återvinna sina sportbilar och springa och köpa Koenigsegg CCXR nu!