Koldioxid -> kolmonoxid -> bränsle?

En forskargrupp vid Sandia National Laboratories arbetar med ett spännande projekt. Nämligen att slå isär vatten till vätgas och syrgas samt koldioxid till kolmonoxid. Sedan gå från kolmonoxid till framställningen av flytande bränslen så som metanol, bensin, jetbränsle och massa andra alternativ.

De är långt ifrån klara men en prototyp beräknas bli klar under nästa år vilket låter väldigt spännande och utifrån artikeln så finns det stora möjligheter att samla upp till exempel koldioxiden från ett kolkraftverk, omvandla den till kolmonoxid, skapa ett flytande bränsle av den och slutligen då använda befintlig infrastruktur för transport så att det kol som förbrändes första gången förbränns en gång till innan det övergår till luften. Ännu längre fram hoppas de kunna plocka upp koldioxiden direkt ur luften men det kommer dröja ytterligare några från de 15-20 år som det kommer dröja innan det blir aktuellt med en färdig produkt för användning i större skala.

Vi på miljöbil.info kommer hålla ett öga öppet om det blir så att de knäcker nöten och får sin anordning att fungera.

Etanolbil istället för gasbil, klumpiga politiker dödar Volvo bifuel

I DN läste jag idag även om artikeln är gammal att Volvo V70 Flexifuel får motor av Ford. Det blir alltså en etanoldriven bil utav V70 och inte gasdriven så som bifuel bilarna var och som det fanns en tanke att göra med Volvo V70.

Enligt artikeln så var det konkurrensen och klumpiga politiker (som om det fanns någon annan typ av politiker) som  gjorde att etanolmodellerna vann över gasmodellerna. Dels så hade utvecklingen kostat så mycket för att få fram en vettig gasbil och dels så såg politikerna till att istället för gaspumpar så blev det etanol E85-pumpar som anlades i störst skala.

Det är lite med sorg i hjärtat man läser om våra klumpiga politiker. Det går inte riktigt att förstå hur man inte förstår dagens klimathot och lösningarna på det. Att lägga allt på ett kort är nog den dummaste strategin som finns oavsett vad det gäller. Det vanligaste aktietipset brukar lyda ”lägg inte alla ägg i samma korg” och aktier är väl något som våra politiker borde förstå? dessa välavlönade högdjur som är förmer än oss andra och vars favoritspel är börsen?

Så vad är bästa lösningen? frågar du oss på miljöbil.info eller mig som författare så är svaret uppenbart och troligen väldigt svenskt. Vi måste satsa på flera saker och sprida oss lagom mycket. Att satsa allt på ett och optimera det hela så ekonomiskt som möjligt är inget alternativ eftersom om det är fel så är det kört. Att satsa brett blir istället oekonomiskt och vi kommer istället skjuta vår civilisation i benet. Så svaret är att satsa på ett antal miljövänliga drivmedel och balansera vår nationella fordonspark på ett sånt sätt att vi har några bra ben att stå på. Pumpstationer med gas, etanol, syntetisk diesel, el och RME (rapsolja) borde väl inte vara speciellt avancerat eller svårt? självklart är det svårt och oekonomiskt men om politikerna gör sitt jobb så skulle vi snart se pumpstationer med ett eller ett par bränslen utspridda över landet så att behovet täcks upp.

Det är dags att vakna! Gör världen en tjänst och inse att så som du lever kan du inte fortsätta leva om vi ska lämna en fungerande planet efter oss.