Kvällspressen beskyddar brottslingar och vill se fler döda i trafiken.

Läste just i NyTeknik att Expressen uttalat sig om att myndigheterna gjort rätt i att ta hänsyn till den hysteri de skulle blåsa upp om man införde snittmätningar (sträck-ATK). På myndigheterna har man räknat att man skulle kunna gå från en minskning av olyckor med döda och svårt skadade i trafiken på 30 procent med vanliga ATK (DN) till en minskning på 37 procent med sträck-ATK. ATK står för Automatisk TrafikKontroll och så kallad sträck-ATK är en typ där man tar två bilder av två kameror med ett fast mellanrum och mäter tiden.

Så trots en minskning av mänskligt lidande med 7 procentenheter lägger man det hela på hyllan då det finns frågor om integritet när man fotograferar bilförare som dödar andra. Dessa bilförares integritet är dessutom något som Expressen vill skydda och uttalade sig i artikeln på följande vis:
– Det är naturligt för oss att företräda den stora allmänhet som är skeptisk till registrering, säger han.
Med den stora allmänheten menar Thomas Mattsson, chef för Expressens webbupplaga, de förare som skulle riskera att åka fast vilket också brukar vara den skara förare som skriker och gormar högst. Vanliga bilförare och den egentliga allmänheten tror jag snarare skulle välkomna detta system om det skulle rädda liv. Fråga bara de som förra året förlorade någon i trafiken.

Jag hoppas få se Thomas Mattsons omedelbara avgång men det lär knappast hända.