Stirlingmotorn – kan den ge oss grönare eller snarare ljusare el?

Cleanergy har skapat ett solkraftverk baserat på stirlingmotorn. Stirlingmotorns historia är kantad av briljanta idéer dock slutar de flesta historier med ett misslyckande. NyTeknik har skrivit en omfattande artikel med utgångspunkten att Cleanergy påbörjat vägen för storskalig tillverkning av solkraftverk i dalsländska Åmål.

Tanken är att genom solkraft driva motorn och kraftverken ska ha en motor eller generator på en 9kW stirlingmotor. Men istället för att försöka förklara för er hur motorn fungerar och varför den är så cool så hittade jag följande YouTube-klipp:

Underbar motor, ellerhur? Och för att visa tanken bakom de stora kraftverken hittade jag ett klipp där någon gjort ett kraftverk som snurrar i 1000 rpm.

Det finns ett klipp som länkas från NyTeknik som visar principen i de större kraftverken också. Dock utan någon vettig information men titta själva så får ni se.

Ett mer förklarande klipp är följande där man får reda på lite mer.

Och med tanke på att regeringen satsar järnet på plug-in hybrider så kanske det är dags att börja bygga parkeringshus med dessa kraftverk på taken? Att utnyttja inte bara värmen från solen men kanske även spillvärmen från bilarna som värmer upp parkeringshuset. Möjligheterna är oändliga. Frågan är om regeringen förstår detta.

Koldioxid -> kolmonoxid -> bränsle?

En forskargrupp vid Sandia National Laboratories arbetar med ett spännande projekt. Nämligen att slå isär vatten till vätgas och syrgas samt koldioxid till kolmonoxid. Sedan gå från kolmonoxid till framställningen av flytande bränslen så som metanol, bensin, jetbränsle och massa andra alternativ.

De är långt ifrån klara men en prototyp beräknas bli klar under nästa år vilket låter väldigt spännande och utifrån artikeln så finns det stora möjligheter att samla upp till exempel koldioxiden från ett kolkraftverk, omvandla den till kolmonoxid, skapa ett flytande bränsle av den och slutligen då använda befintlig infrastruktur för transport så att det kol som förbrändes första gången förbränns en gång till innan det övergår till luften. Ännu längre fram hoppas de kunna plocka upp koldioxiden direkt ur luften men det kommer dröja ytterligare några från de 15-20 år som det kommer dröja innan det blir aktuellt med en färdig produkt för användning i större skala.

Vi på miljöbil.info kommer hålla ett öga öppet om det blir så att de knäcker nöten och får sin anordning att fungera.