Miljövänlig el ett måste om vi ska ha plug-in hybrider i Sverige.

Fortum har åtnjutit en hel del god PR i och med det samarbete som Stockholms Stad, Toyota och Fortum inledde i början av 2008 (DN). Målet är att vi år 2010 inte bara ska kunna köpa plug-in hybrider men dessutom ha infrastrukturen för att ha dem rullandes. I slutet av 2008 står 5 stolpar klara (NyTeknik) och det hela ser ut som en solskens historia.

Men miljöbilar så som plug-in hybrider är bara miljövänliga så länge den el som tankas är framställd miljövänligt och bara ekonomiska så länge vi har tillgång till billig el.

Idag kan man läsa om att Mona Sahlin går emot tidigare linjer om ett tätare elnät med EU. Hon menar att genom att öka kapaciteten mot EU skulle elbolagen höja priserna och exportera mera el utomlands istället. Man kan inte annat än att hålla med i hennes resonemang efter det att regeringen hävt förbudet mot nya kärnkraftsreaktorer (DN, NyTeknik, MiljöAktuellt). Är målet med att häva det förbudet att skapa billig och miljövänlig el för oss svenskar eller ett verktyg för elbolagspamparna att sko sig ännu mera?

Läser man lite om hur argument går så kan man notera att WWF anser att det är en ekonomisk felsatsning och inom politiken så anser FI och Miljöpartiet med Grön Ungdom i hälarna att det är förkastligt och att det är raka motsatsen mot miljövänligt även Socialdemokraterna uttryckte sin kritik.. I Tyskland rasar man också mot Sverige’s hävda föbrud (MiljöAktuellt). Däremot uttryckte näringsliv och elbolag en större glädje, detta öppnar upp möjligheter till stora vinster för just de grupperna så undrar varför de är så positiva. Pressmeddelanden från Svenskt Näringsliv, Svensk Energi, E.ON och Företagarna.

Frågan är om detta hävda förbud gör elen vi tankar våra plug-in hybrider med mer eller mindre miljövänliga? Frågan är kritisk för vår överlevnad men alla tycks för uppsluptna i politiska debatter eller utopitänkande för att göra en korrekt analys. Så låt oss göra lite tankeexprement se vartåt det leder.

Krafter att räkna med är pengar, vilja att utveckla ny teknik, och viljan att vara världsledande. Utan tvivel är pengar den starkast drivande kraften här men man ska aldrig underskatta forskare och ingenjörer som även med små resurser fortsätter att utöva sitt kall att förbättra vår värld.
Men om pengar är den starkaste kraften vad händer då med bilden om vi för in kärnkraft. Det är en befintlig teknologi så ingen forskning eller frågor kring området som behöver lösas men förbättringar kan alltid göras, den är billig i förhållande till framställning av annan el. Vilken slutsats kan man dra, jo att satsningarna kommer att ske mot kärnkraft istället för förnybar energi. Vi kommer nog att få se satsningar på förnybar energi men främst som ett spel för gallerierna för att plocka bra PR-poäng. Så det är det mest troliga. Däremot kan man inte stirra sig blind på en fråga då är man lika dålig som kvällspress och enfrågespolitiker.
Så vi fortsätter analysen, vad händer med elpriset? Denna fråga är vital om vi ska titta på gångbarheten av el-hybrider speciellt av plug-in typ. Så vi för in kärnkraften igen, vi får då en billigare framställning vilket torde leda till billigare elpris. Men genom åren kan nog de flesta konstatera att elpriset sällan sänks eftersom elbolagen istället kan öka sina vinster med motiveringar som att det regnar på fel ställen och vi har brist på det ena eller det andra. Så gemene man kan nog inte räkna med ett lägre elpris, men industrin som är så pass stora konsumenter kan lägga kraft bakom och få ner sina priser.

Alltså kommer kärnkraften att leda till bättre läge för svenskt näringsliv och svensk industri som indirekt då gör att kärnkraften leder till jobb och välfärd i Sverige. Kärnkraften kommer inte att leda till billigare elpris för konsument men däremot en risk för härdsmältor och längre väntan innan vi kan se en förbättring av vårt klimat då andra teknologier får vänta på bättre tider. En sådan teknologi är vindkraften som även om den kan konkurrera med kärnkraften fortfarande kräver stöd (NyTeknik). Får vi utöver det en ökad elexport kommer det mesta av de små vinsterna kärnkraft ger att gå förlorade.

Länge leve plug-in hybriden och död åt all miljöförstörande strömframställning.

Svenska miljöbilar sämst om EU får bestämma

Ny EU-lag som inte tar hänsyn till etanoldrift i Saabs och Volvos Flexifuel bilar som kan köras på både etanol och bensin gör att dessa bilar framstår som riktigt miljöbovar. Vilket de i många fall tyvärr är då deras förare är idioter och kör dem på bensin.

NyTeknik rapporterar att det inte är alla som är missnöjda, Naturskyddsföreningen verkar tröttnat på att Saab och Volvo lagt produktionen mot tunga, törstiga och ineffektiva flexifuel bilar istället för rena miljöbilar.

Signalen skulle tydliggöra att det är miljön som måste vara fokus och drivet mot en miljövänligare vagnpark måste gå fortare. Och med tanke på hur förbannat dåliga svenskarna är på att tanka etanol så är det inte mer än rätt att satsningen på flexifuel-bilar åker på stryk. Det enda rätta vore av regeringen att dra in miljöbilspremien för bilar som kan köras på bensin. För helt förkasta bilar som fortfarande faller tillbaka på fossilt bränsle.

Så fram med stora tänkarmössorna nu Saab och Volvo och visa vad ni går för. Det kan väl inte vara så att kunskapen mjölkats ur er nu när ni inte längre egentligen är svenska? Nog måste ni väl ha någon ingenjör kvar? Kanske till och med en civilare?

Vad håller vi på med?! Utsläppen av växthusgaser fortsätter öka.

Att tredje världen än så länge inte har koll på läget vad gäller utsläpp och att vi har ett globalt behov att minska dem köper vi. Men när vi ”upplysta” idioter fortsätter öka våra utsläpp blir vi förbannade, speciellt då vi måste räkna in oss bland er då vi tillsammans bär ansvaret!

I artiklarna från DN och Svenska Dagbladet går det att läsa att vi sätter nya rekord för utsläpp av växthusgaser. HUR ÄR DETTA MÖJLIGT?!

Enligt artiklarna så är det dessutom så att det är industrialiserade länder som fortsätter öka sina utsläpp. Vi i Sverige, Storbritannien, Tyskland och Frankrike kan sova lite lättare om nätterna då vi ser ut att kunna minska våra utsläpp enligt Kyotoavtalet. Men vi är fortfarande en del av Europa och världen och även om vi tar vårat egna ansvar så måste vi få med oss övriga. Det räcker inte med att vara en bra spelare på banan när resten av laget beter sig som idioter måste vi visa oss vara ledare och leda med gått exempel OCH få med oss resten av laget.

Stora bovarna verkar vara USA (no surprise there) men att Australien framstår som värst i SvD’s artikel är förvånande. Australien är ju trots allt det land där hudcancer blivit en folksjukdom. Att de inte ser sambandet verkar helt otroligt.

Vad är lösningen då?
Vi på miljöbil.info har börjat sätta oss in i handeln med utsläppsrätter. Och så långt som vi kommit så ser det ut som en del i en lösning till problemet. Men att enbart fokusera på att kostnadsbelägga utsläpp är naivt. Man behöver politisk kraft och vi behöver politiker som besitter modet och kraften att våga prata om det vi alla fruktar. För ett par år sedan så var detta ett problem som låg flera hundra år framåt och man såg att det skulle komma att bli ett problem så som vi levde. Det tog kanske 20-30 år och nu har flera hundra år blivit några tiotals år.

Och idag finns det faktiskt en kraft i världen som driver frågan. Al Gore valdes inte in som USA’s president och även om vi på miljöbil.info inte har någon större tro på Gud/Allah eller vad man vill kalla honom/henne/det så verkar det ju vara någon/något som dragit i trådarna så att han istället blev förespråkare för detta. Han besitter förmågan och kunskapen om att få ut budskapet och idag har han nog det viktigaste budskapet som finns.

Forskarna har också börjat enas kring att det existerar ett problem och vad som är kärnan i problemet. Om man ser till rökning och dess hälsofarliga aspekter så bombarderade företag ut en massa rapporter om att rökning inte alls var farligt och forskare ställdes mot forskare och i osäkerhetens kölvatten så ignorerades det hela istället. Samma sak har länge varit problemet med klimathotet. Genom att debattera om det ens existerar så har vi lurats att ignorera problemet.  Men nu är forskarkåren tillräckligt enade.

Mer om utsläppsrätter och handeln med dessa kommer när EU har presenterat nästa steg. Nuvarande är ett förslag där högstbjudande ska få släppa ut. Inte helt dåligt men frågan är om vi slår ut de mindre länderna och får olika villkor på konkurrensen om att få döda vår planet. Vi är lite smygkommunister här på miljöbil.info och ser gärna ett rättvisare samhälle, samtidigt som vi tycker om bilar och pengar. Sug på den karamellen ett tag ni!