Finetanol och Fuletanol – etanolens två ansikten.

Pål Börjesson en forskare inom energi vid Lunds Universitet har skrivit en rapport om etanol och dess två ansikten, fuletanolen och finetanolen. Vad som avgör är hur miljövänlig framställningen är och här tar Börjesson en väldigt bred syn och tittar på allt från odling och allt som berör den rent miljömässigt till hur produktionen i slutänden ser ut med och vilka bränslen som används på vägen.

I den rapporten framgår att svensk etanol är klimateffektiv och att den konkurrerar på lika villkor miljömässigt mot den brasilianska sockerrörsetanolen. De krav som Börjesson tar med i sin rapport på framställningen av etanol är:

 1. Anläggningarna ska drivas med biobränslen.
 2. Inte odla ettåriga etanolgrödor på kolrik mark där man normalt inte odlar eller där man odlar fleråriga grödor under lång tid.
 3. Man måste ta vara på alla biprodukter.
 4. Lustgasutsläppen vid odling måste minimeras genom bättre kväveutnyttjande och man ska använda kvävegödsel framtagen med lustgasrening.

Som tidigare nämnts på bloggen så anser jag att etanolen utgör en av grundstenarna i framtidens drivmedelsförsörjning. Och den här rapporten visar att etanolen inte är en miljöbov utan att den minskar klimatpåverkan kraftigt om den framställs rätt. Och Börjesson påpekar också att det finns förbättringspotential på nästan alla plan.

För den intresserade så finns mer att läsa i Pål Börjessons rapport som ni hittar här. Och en artikel på NyTeknik.

Nu är frågan bara vilka övriga grundstenar vi hittar att bygga vårt hållbara samhälle på?

Först var det etanolen som hyllas, nu är elbilar, plug-in hybrider och elhybrider nya mantrat.

Att etanolen hamnat i blåsväder, Gröna Bilister har visat sig vara en gigantisk lobbyverksamhet åt etanolbranschens stora aktörer (läs i DN) och dess värde som biobränsle ifrågasätts mer och mer tror jag inte undgått någon. Jag hävdar dock att etanolen kommer ligga som en av hörnstenarna i en hållbar utveckling.

Vad som händer nu på marknaden är att elbilar, plug-in hybrider och elhybrider lyfts till skyarna som vår räddning. Man kan läsa i NyTeknik om att begagnade Priusar är dyrare än nya i USA, detta för att det inte går att få tag på någon ny. Något som fått Toyota att gå ut med att de tänker starta upp produktion i en av fabrikerna i USA. Obama har gjort ett utspel om att det ska finnas 1 miljon plug-in hybrider i USA år 2015 om han blir president. Bland annat lovar han skattereduktioner till tillverkarna om de styr sin utveckling åt det hållet. Går att läsa om i NyTeknik och DN. En annan bransch som väntas ta fart blir då batteribranschen där konkurrensen blivit stenhård om vem som är störst enligt NyTeknik.

Något som är oroande är dock bristen på grön el. Om vi går över till elbilar, elhybrider och plug-in hybrider så måste vi verkligen se till att kolkraften och alla annan elproduktion från fossila bränslen försvinner. Det måste byggas moderna kärnkraft i väntan på att vi ska hitta hållbara förnyelsebara resurser. MiljöAktuellt rapporter om EON som tänker bygga nytt kolkraft, visserliggen bättre för miljön än det kraftverk som de lägger ner. Men är detta verkligen rätt väg att gå? Dock så ser de svenska initiativen betydligt bättre ut. Malmö ska tydligen testa vindkraft på hustaken, något som jag själv förespråkar i Stockholm också i kombination med solceller. Det går att läsa om satsningen i MiljöAktuellt och NyTeknik. Dock verkar de satsa på kraftverk med öppen snurra. Skulle själv föredragit Energy Tower varianten. För de som blev intresserade av Energy Tower så finns ett repotage hos SVT.

Så jag hoppas att politikerna inser att om de tänker köra på mantrat elbilar, plug-in hybrider och elhybrider så är det dags att också börja med mantrat ”förnyelsebar och grön el”. Annars kommer vi ändå kunna skrota jorden.

Etanolbil istället för gasbil, klumpiga politiker dödar Volvo bifuel

I DN läste jag idag även om artikeln är gammal att Volvo V70 Flexifuel får motor av Ford. Det blir alltså en etanoldriven bil utav V70 och inte gasdriven så som bifuel bilarna var och som det fanns en tanke att göra med Volvo V70.

Enligt artikeln så var det konkurrensen och klumpiga politiker (som om det fanns någon annan typ av politiker) som  gjorde att etanolmodellerna vann över gasmodellerna. Dels så hade utvecklingen kostat så mycket för att få fram en vettig gasbil och dels så såg politikerna till att istället för gaspumpar så blev det etanol E85-pumpar som anlades i störst skala.

Det är lite med sorg i hjärtat man läser om våra klumpiga politiker. Det går inte riktigt att förstå hur man inte förstår dagens klimathot och lösningarna på det. Att lägga allt på ett kort är nog den dummaste strategin som finns oavsett vad det gäller. Det vanligaste aktietipset brukar lyda ”lägg inte alla ägg i samma korg” och aktier är väl något som våra politiker borde förstå? dessa välavlönade högdjur som är förmer än oss andra och vars favoritspel är börsen?

Så vad är bästa lösningen? frågar du oss på miljöbil.info eller mig som författare så är svaret uppenbart och troligen väldigt svenskt. Vi måste satsa på flera saker och sprida oss lagom mycket. Att satsa allt på ett och optimera det hela så ekonomiskt som möjligt är inget alternativ eftersom om det är fel så är det kört. Att satsa brett blir istället oekonomiskt och vi kommer istället skjuta vår civilisation i benet. Så svaret är att satsa på ett antal miljövänliga drivmedel och balansera vår nationella fordonspark på ett sånt sätt att vi har några bra ben att stå på. Pumpstationer med gas, etanol, syntetisk diesel, el och RME (rapsolja) borde väl inte vara speciellt avancerat eller svårt? självklart är det svårt och oekonomiskt men om politikerna gör sitt jobb så skulle vi snart se pumpstationer med ett eller ett par bränslen utspridda över landet så att behovet täcks upp.

Det är dags att vakna! Gör världen en tjänst och inse att så som du lever kan du inte fortsätta leva om vi ska lämna en fungerande planet efter oss.

Fördelar och nackdelar med Etanolen

Som vanligt i bloggen så kommer allt vara färgat av våra egna åsikter. Vi jobbar på att göra sidan om Etanol på miljöbil.info fylld av fakta och bara fakta.

Man har nu kommit underfund med att om vi börjar skapa etanol för att täcka en omvandling av hela vår fordonspark så som nuvarande etanolbilar använder bränslet så kommer vi svälta ut befolkningen. Samtidigt så har vi länge vetat att det är ett bra miljövänligt drivmedel. Så hur gör vi och vilka är för- och nackdelarna med etanolen?

Fördelar:

 • Mindre utsläpp av växthusgaser än vid användning av bensin.
 • Förnyelsebart inom en rimlig tid.
 • Billigt förhållandevis, även om detta säkert kommer ändras när skattmasen ser hur kassan minskar.
 • Har ett högre oktantal. Som bland annat Koenigsegg utnyttjar för att pumpa ut lite fler hästar.
 • Har är lägre värmeutveckling än bensin.
 • Renare avgaser. Vilket leder till en renare motor för de oinsatta.
 • Mindre nitrösa gaser eller kväveoxider som de också heter. Vilka uppstår när förbränning sker vid höga temperaturer och kväve och syre får tillräckligt med energi för att bindas till varandra. Detta händer alltså inte enbart i själva förbränningen utan överallt där det blir tillräckligt varmt.

Detta är alltså ett bränsle som redan är eftertraktat för de som bygger prestandamotorer och i tävlingskretsar just därför att man får ner temperaturen och upp effekten. En cirka siffra ligger någonstans mellan 10-20% mer effekt. Samtidigt får man också 2-3% mer vrid.

Nackdelar:

 • Krävs mer Etanol per mil än det gör bensin per mil. Måste tanka oftare eller skaffa större tank.
 • Vi gör bränsle av mat. Eftersom vi har idioter som inte optimerar processen på en global skala så används oeffektiva grödor som bör gå till mat istället för till att skapa etanol.
 • Etanolen förbränns dåligt vid låga temperaturer. Vilket idag är löst med att blanda i några procent bensin, använda motorvärmare eller startgas. Men fortfarande en negativ sida till det som bränsle, det går inte använda enbart etanol i ett svenskt klimat (om vi inte fortsätter med fossila bränslen tills vi ökat temperaturen så mycket att vi kan köra på etanol rakt igenom).
 • Etanolen ställer också lite högre krav på motor och förvaring vilket är en liten nackdel. Man måste kolla upp saker innan man börjar leka med spriten.

Så hur ska vi förhålla oss till hela denna debatt om Etanolen? vi på miljöbil.info anser att Etanolen är en del av framtiden men att det måste till globalt perspektiv på produktionen. Bara för att vi kan utvinna etanol ur skog och/eller spannmål betyder inte att vi ska det. Vi ser gärna att politiker utvinning av etanol ur dessa råvaror och sätter stop för alla vansinniga planer och istället börjar förhandla med de länder där det finns resurser att ta ifrån och skapa välfärd på annan plats i världen utan att vi i Sverige behöver lida nämnvärt. Allt går med bra diplomati och bra förhandlare.

Att börja debattera att vi kanske kommer svälta ut halva befolkningen känns väldigt meningslöst när vi kanske tar död på hela planeten om vi inte gör något. Argumenten måste tyvärr vägas mot det faktum att vi snart står inför att vi dödat vår egen planet och förstört alla framtidsutsikter för kommande generationer. Om vi inte redan lyckas för nuvarande generation.

Använd därför etanol med gott samvete och kom ihåg att du tagit ett litet steg mot en renare värld och kanske även en värld med framtid. Och lämna ansvaret för att ordna global jämställdhet på våra diplomater, förhandlare och politiker. De kan ordna så att den etanol vi tankar i Sverige är moraliskt försvarbar genom att se till att det importeras från leverantörer som betalar sina arbetare och att det är processer som inte fördyrar basfödan för tredje världen.

Kräv att politikerna tar sitt ansvar och börjar agera för en vettig etanolproduktion och för en mer jämställd global situation.

Etanol – mat eller drivmedel? är det verkligen frågan?

Vi börjar bli irriterade på att debatten tappat fokus och numera är det frågeställningar som ”mat eller drivmedel?” som ställs i debatten.

Debatten om etanol ska inte handla om ifall det ska vara mat eller drivmedel. Det kan vara både och! Om man läser alla rapporter så handlar det mer om vad ska vi göra etanol av? hur kan vi få ut mest ur processen när vi skapar etanol? hur får behåller vi eller ökar vi balansen i världen med hjälp av etanol?

Idag är det bevisat att effektivast är om man använder tropiska sockerrör eller sockerbetor. Då får vi ut mest energi i förhållande till hur mycket energi vi stoppat in i processen. Trots detta har vi företag i Sverige som använder svenskt prima vete till att skapa etanol. Socker är ett nervgift och en av de stora bovarna till fetmaproblematiken i väst medan vete är ett sädesslag som utgör en grundpelare i  dagens mat. Vi på miljöbil.info ser direkt att vi bör kunna sätta upp handel med tredje världen så som gjorts tidigare med olja – mat programmet som fanns där fattiga oljeländer bytte sin olja mot mat. Här kan vi byta etanol eller sockerbetor/sockerrör mot vete och bidra till att minska svälten, öka energieffektiviteten i skapandet av etanol och minska utsläppen av växthusgaser.

Det är dags för politiker och andra dumhuvuden att vakna upp och slå alla idioter (idioter är värre än dumhuvuden) på fingrarna och säga åt dem vad de ska göra eftersom de inte hajar det själva, trots en väldigt enkel logik.

Och vad gäller media så är det som vanligt så att man ska lyssna med dövörat åt dem då de drar igång mediadrevet och börja beskylla än det ena och än det andra för det mest absurda. Etanol och mat kan båda samexistera och vi kan till och med sätta upp program för att öka välfärden och minska svälten globalt genom att börja handla smartare och globalare.

Säg ja till globaliseringen få slut på trångsynta idioters handlande som leder till misär i världen.

Volvo tar upp kampen med Saab?

Saab har hittills varit starka på miljöbil’s marknaden med sina etanolbilar. Men nu tar Volvo sätter fart med en Etanoldriven V70. Läste precis på Aftonbladet om satsningen.

Enligt Aftonbladet så duger alla specifikationer förutom priset som känns ruskigt billigt. Enligt Robert Collin som är Aftonbladets bilnörd så kommer Volvon troligen vinna kampen och bli Sveriges mest sålda miljöbil i framtiden. Saab har alltså fått mothugg i toppen som presenterades för inte alltför längesen som utnämnde Saab 9-5 till Sverige mest sålda miljöbil 2007.

Så vad tror vi här på miljöbil.info? nu är ju inte vi så stora och coola som aftonbladet så ingen har gett oss en etanoldriven Volvo V70 att leka med så svaret är att vi vet inte. Vad vi däremot vet är att konkurrensen blev lite hårdare och förhoppningsvis kanske vi inte bara får se bilar som tycker det är coolt att leka etanol som bränsle utan som faktiskt gör något med etanolens alla fördelar!

<ironi>Gör oss på miljöbil.info en tjänst och skicka oss en etanoldriven Volvo V70, redan idag!</ironi>

Det måste kosta att släppa ut koldioxid!

Såg ett reportage i helgen om hur handeln med utsläppsrätter uppkommit och hur den fungerade. Mycket invecklat och intressant system som dock inte är helt fullfjädrat då vissa fortfarande står utanför och kontrollerna och moralen inte finns där ännu. Läste också på DN att våra utsläpp behöver sjunka med 75 procent under de närmaste 50 åren, enligt Christian Azar en Professor vid Chalmers.

Detta är inte heller något som är omöjligt. Både tekniskt och ekonomiskt är det möjligt att genomföra. Det är alltså samma meddelande som Al Gore gav i Metro tidigare ”Vi har allt vi behöver för att rädda vår jord”.

För att lyckas med detta så måste det börja kosta pengar att släppa ut koldioxid. Vilket är vad handeln med utsläppsrätter åstadkommit för industrisektorn. Så frågan är vad ska vi göra med transportsektorn? frågan är knepig. Det är många som har åsikter om vad man ska eller inte ska göra här och vi får oftare än inte dödlåsningar som låser läget och gör att vi inte kommer någonstans.

Klart är i varje fall att något måste göras och att få en enhetlig miljöbilsdefinition som syftar till energieffektivisera Sveriges fordonspark är grundsteget som måste tas! men som vanligt här på Miljöbil’s Bloggen så hyser vi ingen större förhoppning om politiker och deras intelligens eller mod att faktiskt göra något. Steg 2 är att börja effektivisera framställningen av bränslen, idag framställs det etanol av svenskt vete som ökar spannmålspriserna och som inte ger ut speciellt mycket energi mot vad som stoppats in. Om man då istället använder sockerrör från tropikerna så kan man helt plötsligt utvinna mycket mycket mer energi och på så sätt effektivisera vår odlingsareal världsomspännande. Och steg 2 kräver nästan en global satsning om vi inte ska svälta delar av världen när vi istället för att äter det vi odlar börja köra våra bilar på det.

Gör miljön och världens alla svältande människor en tjänst redan idag, kör på Etanol framställd av sockerrör från tropikerna!

Miljöbilarna styrs i fel riktning av politikerna

I lördagens DN Motor fanns en intressant artikel eller krönika att läsa av Lars Swärd. Han berättar om sitt möte med Olle Hådell på Toyotas miljöbilskonferens. Olle Hådell jobbar på Vägverket och är tydligen en ”miljöengagerad expert på fordon och bränslen” för att använda Swärds ord.

Och vad var det då som var så intressant. Jo att våra politiker styr våra miljöbilar i fel riktning. <Ironi>Politiker som styr i fel riktning, kan det vara möjligt?</Ironi>. Och för alla som inte hajjar ironi-taggar ber vi om ursäkt å deras vägnar, inte lätt att vara outbildad.

Så åt vilket håll är vi på väg och varför är det fel?
Jo det är som så att politikerna driver fram utveckling av bilar mot ett bränsle. Inte mot ett bättre alternativ. Förvirrad? då kanske du ska söka jobb som politiker. Det är som så att vi idag inte tittar på miljöbilars energieffektivitet. Vi bedömer olika bränslen olika och de har olika krav på sig vad gäller utsläpp till exempel. Så hittills är det enda politikerna gjort är att driva fram bränsletörstande etanolbilar. Fiffigt värre med tanke på att just etanolen ligger som största boven till att vi ser ökade priser på spannmål som i sin tur kommer slå igenom på ölen! Så något måste göras för att rädda priset på ööl…. vi menar planeten… d.v.s. vi måste rädda vår planet!

Ett exempel Olle tar upp är vilken effekt vårt eget val av bil egentligen har och hur viktigt det är att vara påläst. Säg att du köper en Volvo S40 2,4 med automatlåda, då släpper du ut 217 gram koldioxid per kilometer. Väljer du istället versionen med 1,6 diesel och manuell låda (nu verkar Olle inte veta att vi män inte kan hantera mer än 1 sak i taget och bör ha automatlådor men i alla fall) då hamnar du på 132 gram per kilometer. Så genom att enkelt val mellan olika versioner av samma bil så kan du lyckas med att nästan halvera din påverkan på miljön.

Gör miljön en tjänst, bli inte politiker om ovanstående text förvirrade dig!

10 mil på 1 liter bensin, omöjligt? inte direkt för dessa miljöbilsbyggare.

Det var i Metro Teknik 2007-11-07 som man kunde läsa om Luleå Tekniska Universitets satsning på att ställa upp med ett student lag i Eco Marathon som anordnas av Shell.

Eco Marathon är en utmaning för studenter att bygga miljöbilar. Det finns 4 olika energikategorier man kan bygga för, bensin, diesel, LPG (Liquid Petroleum Gas) samt alternativa energikällor så som då vätgas, sol eller olika typer av biobränslen. I år så ställde KTH upp med 2 bilar (Agilis och Spiros) och Chalmers ställde upp med 1 bil Turbo Vera och nästa år ser det ut som om Luleå tänker sälla sig till skaran miljömedvetna och försöka slå KTH och Chalmers på fingrarna.

Och de kan lyckas årets Eco Marathon slutade med att båda KTH bilarna fick bryta medan Chalmers dock knep en ärofull 88:e placering! Turbo Vera lyckades ta sig hela 349 kilometer på 1 liter Etanol E85. Försök göra detsamma med din egna Etanol bil får du se hur nära du kommer.

Så framtiden ser ljus ut och med drivna studenter i framkant så hoppas vi här på miljöbil.info att biljättarna kanske vaknar upp och inser att vi gått från att vilja köra fort, till att vilja ha säkra bilar, till att vilja ha snygga och designade bilar till att vilja ha ekologiskt hållbara bilar!

Stöd våra Universitet och Högskolor i deras fight mot resten av Europa i Eco Marathon och annan miljöforskning genom att bilda opinion för att öka bidragen till miljöforskning!

Framtidens miljöbilar, en lista över miljöbilar som kanske kommer 2008

Viktigt att skriva kanske i rubriken så ingen tror att vi här på miljöbil.info går ut med löften eller att någon annan lovat något.

Vi hittade i varje fall en lista på Östran Lokaltidning som behandlade vilka miljöbilar som sålt bäst under 2007 och där hade man med en intressant lista på vilka bilar och modeller som det hintats om kan bli aktuella under 2008. Och eftersom vi här på miljöbil.info tycker om listor så kommer den här:

 • Audi A3 1.6, etanol
 • Fiat 500 1.2, bensinsnål modell
 • Fiat 500 1.3 16 V Multijet, dieselsnål modell
 • Ford Galaxy Flexifuel, etanol
 • Ford Ka, 1,2 bensinsnål modell
 • Ford Ka, 1,3 dieselsnål modell
 • Ford Mondeo Flexifuel, etanol
 • Ford S-Max Flexifuel, etanol
 • Merceders B-klass CNG, biogas/naturgas
 • Opel Agila, dels bensinsnål, dels dieselsnål modell
 • Opel Corsa 1,3 CDTi, dieselsnål modell
 • Opel Zafira gasturbo, biogas/naturgas
 • Skoda Fabia Green Line TDi, dieselsnål modell
 • Suzuki Splash, dels bensinsnål modell, dels dieselsnål modell
 • Volvo C30 1.6 D, dieselsnål modell
 • Volvo S80 Flexifuel 200 hk, etanol
 • Volvo V70 Flexifuel 200 hk, etanol
 • VW Passat gasturbo, biogas/naturgas

Ingen riktig innovativ modell med nytt bränslesystem men det ser ut som om 2008 kommer att testa alla de befintliga ordentligt. Får hoppas att någon av modellerna kan ge en spinn off och början till ny teknik.

Gör miljön en tjänst och vänta inte till 2008 med att skaffa miljöbil, skaffa en redan idag!