Sol, koldioxid, alger och vatten = bensin?

Ja ska man tro det Amerikanska företaget Sapphire Energy så är det möjligt. De påstår sig kunna framställa bensin ur en alg som bara behöver koldioxid, vatten och sol för att utnyttja fotosyntesen och genom den framställa en råolja som ska gå att raffinera till bensin. Svenska NyTeknik har en artikel idag och i Amerikanska LA Times finns en längre mer ingående artikel att läsa.

Approachen att använda alger till framställning av ett biobränsle liknande bensin är det många företag som håller på med och det är en kapplöpning. Den som först når marknaden har chansen att plocka stora pengar och kanske ge miljön en chans. Men man får nog vara realistisk det är inte miljön som är i främsta rummet utan det är ekonomin.

Om man säkrar försörjningen av bränsle genom ett kretslopp som är slutet där man kontinuerligt kan producera bränsle så skulle vi kunna få en mycket stabilare tillvaro i världen. Grunden för den stabilare tillvaron vore att det finns ett antal aktörer som alla kan producera delar av behovet så att vi inte fastnar i ett beroende av en enskild part, så som är fallet idag. När det bråkas i mellanöstern, vilket det gjorts så långt jag kan minnas, så höjs priset och världen blir mer och mer instabil ju värre läget är.

Största frågan för oss som är oroliga för miljön är om detta kommer hjälpa miljön eller stjälpa den. Förhoppningsvis så kommer detta att hjälpa miljön och våra utsläpp från bilar kommer direkt att tas upp av algerna som skapar ny bensin av det. Men vad händer när vi inte längre har en restriktion på hur mycket bränsle som finns? Priset skulle sjunka tills det ligger precis på gränsen till lönsamt för producenterna och för konsumenterna som tidigare haft skyhögt pris skulle inte längre behöva bry sig om hur man använde sin bil. Detta skulle då istället kunna få konsumtionen att skena iväg och att vi får ett läge som ändå är ohållbart.

Så förhoppningsvis så kan vi få statliga organ som går in och följer utvecklingen och ser till så att den inte skenar åt fel håll helt okontrollerat. Kanske 1000% bensinskatt i framtiden fast till 50% av dagens pris?

Oljepriset kommer inte som en chock för de insatta

Sedan länge har man vetat att den topp för vad världen kan producera i olja snart är förbi och olja kommer bli en bristvara. Det är endast det Amerikanska Institut som den Amerikanska regeringen förlitar sig på som anser att det fortfarande finns gott om oljereserver.

I dagens Sydsvenskan kan vi läsa om att priset kommer höja priset på flyget. Något som ändå borde höjas kraftigt i form av beskattning av de utsläpp de gör i vår atmosfär. Vi på miljöbil.info skulle vilja förespråka ett Europeiskt standardiserat järnvägsnät som i förlängningen skulle kunna användas över hela Europa, Asien och Afrika eftersom vi ändå har landförbindelser med samtliga delar. Klart är ju dock att det kommer behövas tullstationer och gränsövervakning samt en lösning på de konflikter som finns i olika delar av dessa världsdelar. Men det skulle underlätta längre resor och kunna göra dem mer miljövänliga.

Tåg har massor av fördelar:

  1. De kan inte falla ur himlen och krascha.
  2. De kan inte sjunka till havets botten.
  3. De förbrukar mindre bränsle per person.

En ljusning är dock att vi detta kaos av höjt oljepris så håller SIS (Swedish Institute of Standards) på att göra ISO-standarder utav de Europeiska standarderna som finns för biobränsle. Standarder av detta slag gör det enklare att handla med bränslen och även enklare att utveckla tekniska lösningar som är beroende av dem. Det finns mer att läsa hos Miljöaktuellt.