Fördelar och nackdelar med Etanolen

Som vanligt i bloggen så kommer allt vara färgat av våra egna åsikter. Vi jobbar på att göra sidan om Etanol på miljöbil.info fylld av fakta och bara fakta.

Man har nu kommit underfund med att om vi börjar skapa etanol för att täcka en omvandling av hela vår fordonspark så som nuvarande etanolbilar använder bränslet så kommer vi svälta ut befolkningen. Samtidigt så har vi länge vetat att det är ett bra miljövänligt drivmedel. Så hur gör vi och vilka är för- och nackdelarna med etanolen?

Fördelar:

 • Mindre utsläpp av växthusgaser än vid användning av bensin.
 • Förnyelsebart inom en rimlig tid.
 • Billigt förhållandevis, även om detta säkert kommer ändras när skattmasen ser hur kassan minskar.
 • Har ett högre oktantal. Som bland annat Koenigsegg utnyttjar för att pumpa ut lite fler hästar.
 • Har är lägre värmeutveckling än bensin.
 • Renare avgaser. Vilket leder till en renare motor för de oinsatta.
 • Mindre nitrösa gaser eller kväveoxider som de också heter. Vilka uppstår när förbränning sker vid höga temperaturer och kväve och syre får tillräckligt med energi för att bindas till varandra. Detta händer alltså inte enbart i själva förbränningen utan överallt där det blir tillräckligt varmt.

Detta är alltså ett bränsle som redan är eftertraktat för de som bygger prestandamotorer och i tävlingskretsar just därför att man får ner temperaturen och upp effekten. En cirka siffra ligger någonstans mellan 10-20% mer effekt. Samtidigt får man också 2-3% mer vrid.

Nackdelar:

 • Krävs mer Etanol per mil än det gör bensin per mil. Måste tanka oftare eller skaffa större tank.
 • Vi gör bränsle av mat. Eftersom vi har idioter som inte optimerar processen på en global skala så används oeffektiva grödor som bör gå till mat istället för till att skapa etanol.
 • Etanolen förbränns dåligt vid låga temperaturer. Vilket idag är löst med att blanda i några procent bensin, använda motorvärmare eller startgas. Men fortfarande en negativ sida till det som bränsle, det går inte använda enbart etanol i ett svenskt klimat (om vi inte fortsätter med fossila bränslen tills vi ökat temperaturen så mycket att vi kan köra på etanol rakt igenom).
 • Etanolen ställer också lite högre krav på motor och förvaring vilket är en liten nackdel. Man måste kolla upp saker innan man börjar leka med spriten.

Så hur ska vi förhålla oss till hela denna debatt om Etanolen? vi på miljöbil.info anser att Etanolen är en del av framtiden men att det måste till globalt perspektiv på produktionen. Bara för att vi kan utvinna etanol ur skog och/eller spannmål betyder inte att vi ska det. Vi ser gärna att politiker utvinning av etanol ur dessa råvaror och sätter stop för alla vansinniga planer och istället börjar förhandla med de länder där det finns resurser att ta ifrån och skapa välfärd på annan plats i världen utan att vi i Sverige behöver lida nämnvärt. Allt går med bra diplomati och bra förhandlare.

Att börja debattera att vi kanske kommer svälta ut halva befolkningen känns väldigt meningslöst när vi kanske tar död på hela planeten om vi inte gör något. Argumenten måste tyvärr vägas mot det faktum att vi snart står inför att vi dödat vår egen planet och förstört alla framtidsutsikter för kommande generationer. Om vi inte redan lyckas för nuvarande generation.

Använd därför etanol med gott samvete och kom ihåg att du tagit ett litet steg mot en renare värld och kanske även en värld med framtid. Och lämna ansvaret för att ordna global jämställdhet på våra diplomater, förhandlare och politiker. De kan ordna så att den etanol vi tankar i Sverige är moraliskt försvarbar genom att se till att det importeras från leverantörer som betalar sina arbetare och att det är processer som inte fördyrar basfödan för tredje världen.

Kräv att politikerna tar sitt ansvar och börjar agera för en vettig etanolproduktion och för en mer jämställd global situation.