Om miljöbil.info bloggen

Den här bloggen används för att vädra åsikter kopplade till nyheter och dagsläget inom området miljöbilar. När vi sitter och skapar miljöbil.info så ska det vara en saklig sida, men som människor så är det svårt att hålla oss ifrån att tycka en massa. Därför kommer vi ge utlopp för våra åsikter och känslor på området här. Vår förhoppning är att ge er en miljöbilssida värd namnet genom det.