Elbilar, är det verkligen så smart? ”20 000 kronor till den som köper elbil”.

Satte mig ner och verkligen ville komma till botten med vad som gäller när Lars Leijonborg anser sig ha tillräckligt på fötter för att försvara regeringens förslag på 20 000 kronor till våra elbilar. Enligt artiklar i NyTeknik, Metro, Teknikens Värld, DN, och MiljöAktuellt så får man en ytterst skeptisk bild av detta. DN har ytterligare en artikel som beskriver läget med elbilar och att det finns _stora_ svårigheter för biltillverkarna att leverera vettiga alternativ.

Men så till saken vad är det som detta Globaliseringsråd egentligen kommit fram till och framför allt vad baserar de sitt förslag/råd på? Först och främst bör man väl vara medveten om att Lars Leijonborg sitter som ledamot i rådet, så big surprise att han talar gott om resultatet. Rapporten är 25 sidor lång och kommer här att kommenteras allteftersom den läses igenom, alla sidhänvisningar är sidan som PDF:en ger för sidnumrering i dokumentet ta bort 2 sidor då dessa är försättsblad och innehållsförteckning.

På sidan 5 står att läsa ”Globaliseringsrådet har ingen egen analys av riskerna för allvarliga limatförändringar, men med en rimlig tillämpning av försiktighetsprincipen förefaller det mycket klokt att göra kraftfulla ansatser för att reducera utsläppen av växthusgaser.” så med andra ord så tillämpar vi en princip som säger att om vi inte vet vad som kommer att ske så ska vi låta bli som grund till att inte behöva ta reda på vad som kommer att ske. Nu var det kanske lite elakt då de baserar alla sina antagande på att elbilar är miljövänligare än bensin- och etanoldrivna bilar vilket verkar vara standard uppfattningen. Frågan är om de är miljövänligare även om man tankar el från kolkraft?

De tar också upp följande argument som förklaring till bakgrunden varför vi har ett så bra utgångsläge på sidan 8:
”- Vi har en i det närmaste koldioxidfri elproduktion och förväntas under de kommande åren få ett produktionsöverskott på el som i princip skulle kunna räcka för att driva hela vår personbilspark. ”
Vet inte men sist jag kontrollerade så hade vi ett skyhögt elpris i Sverige? Så var är överskottet och prissänkningen som borde skett i och med tillgång och efterfrågan? Kanske inte gäller om man är vanlig Svensson? För den som är intresserad så sidan 9 i PDF från SCB visar utvecklingen 2006-2007. Så kanske en satsning på att först bli bäst i världen på att producera tillräckligt mycket ren el för att få ner elpriset för slutkonsumenten? Kanske öppna ett nytt kärnkraft baserad på modern teknik? Rusta upp de vi har innan de faller ihop? <ironi>Näe 20 000 kronor till den som köper elbil är nog vettigare</ironi>.

Och så till citatet som DN baserade sin artikel om att det finns få elbilar som uppfyller kravet för premien:
”Kärnan i vårt förslag är att det omedelbart införs kraftiga stimulanser för bilister, åkerier och bussbolag att vid fordonsköp sälja så kallade plug-in-elhybrider. Parallellt med detta säkerställs att det över hela landet finns en infrastruktur vid exempelvis köpcentra, parkeringshus, järnvägsstationer och ”bensinstationer” för batteriladdning.”
Lättförståeligt för de flesta. Inte ens Toyota Prius går att plugga in, vilket är den enda stora nackdelen som finns med den bilen. Det finns alltså inga bilar att tillgå, så att ge en premie till en fordonstyp som än så länge inte existrerar? vad blir nästa premie? 1 miljon till alla som köper en bil som drivs av evighetsmaskiner som inte kräver någon tillförsel av energi? Ja varför inte, många svenskar verkar ju tyvärr vara så dumma att de inte förstår att de blir grundlurade och att det bara är ett spel för gallerierna. Något som konstateras i deras egna utredning i stycket under, men som media aldrig belyst då uttalandet bara rörde 20 000 kronor till den som köper elbil. Som DN kommenterade så var det enda positiva här att det konstaterades att om/när det här blir verklighet så måste regeringen punga ut med stålarna för att bygga upp infrastrukturen annars floppar det som med gasbilarna, mer om det går att läsa här.

Resten av dokumentet börjar rada upp anledningar till varför vi ska genomföra detta. Men det är få saker som talar om hur. Vill man läsa hela rapporten kan man klicka här.

Vad blev egentligen slutsatsen? Jo så här långt ett mesigt uttalande från vår ”forskningsminister” om att vi bör framlägga en premie för bilar som inte ännu finns i ett försök från hans sida att plocka politiska poäng hos miljömedvetna. Problemet är att den gruppen är svårflörtad eftersom varje miljöåtgärd som gjorts haft en baksida som det alltid talats lågt om. Nu är det dags att tala om och diskutera baksidorna direkt, att bli realister, att få tag på politiker som kan fatta rätt beslut baserade på dagens läge och inte det läge som kommer vara om 1 ”bilgeneration” men som kan se vilket läget kommer vara då och förbereda för att få ett så bra läge som möjligt. Ut med patrasket som sitter som regering nu, tvinga de smarta människorna i samhället att ta deras plats och göra sin plikt gentemot landet så vi slipper dagens idioter till politiker!

Sol, koldioxid, alger och vatten = bensin?

Ja ska man tro det Amerikanska företaget Sapphire Energy så är det möjligt. De påstår sig kunna framställa bensin ur en alg som bara behöver koldioxid, vatten och sol för att utnyttja fotosyntesen och genom den framställa en råolja som ska gå att raffinera till bensin. Svenska NyTeknik har en artikel idag och i Amerikanska LA Times finns en längre mer ingående artikel att läsa.

Approachen att använda alger till framställning av ett biobränsle liknande bensin är det många företag som håller på med och det är en kapplöpning. Den som först når marknaden har chansen att plocka stora pengar och kanske ge miljön en chans. Men man får nog vara realistisk det är inte miljön som är i främsta rummet utan det är ekonomin.

Om man säkrar försörjningen av bränsle genom ett kretslopp som är slutet där man kontinuerligt kan producera bränsle så skulle vi kunna få en mycket stabilare tillvaro i världen. Grunden för den stabilare tillvaron vore att det finns ett antal aktörer som alla kan producera delar av behovet så att vi inte fastnar i ett beroende av en enskild part, så som är fallet idag. När det bråkas i mellanöstern, vilket det gjorts så långt jag kan minnas, så höjs priset och världen blir mer och mer instabil ju värre läget är.

Största frågan för oss som är oroliga för miljön är om detta kommer hjälpa miljön eller stjälpa den. Förhoppningsvis så kommer detta att hjälpa miljön och våra utsläpp från bilar kommer direkt att tas upp av algerna som skapar ny bensin av det. Men vad händer när vi inte längre har en restriktion på hur mycket bränsle som finns? Priset skulle sjunka tills det ligger precis på gränsen till lönsamt för producenterna och för konsumenterna som tidigare haft skyhögt pris skulle inte längre behöva bry sig om hur man använde sin bil. Detta skulle då istället kunna få konsumtionen att skena iväg och att vi får ett läge som ändå är ohållbart.

Så förhoppningsvis så kan vi få statliga organ som går in och följer utvecklingen och ser till så att den inte skenar åt fel håll helt okontrollerat. Kanske 1000% bensinskatt i framtiden fast till 50% av dagens pris?

Bensinpriset – Upp eller Ner? Vad är miljövänligast? Vad är mest ekonomiskt?

Många fasas över nya rekordnivåer av bensinpriset. Och frågan om just bensinpriset är inte helt simpel. För det första så har vi den ekonomiska aspekten och för det andra hänsynen till vår miljö och att vi måste sluta tömma våra depåer av fossila bränslen i den hastighet vi gör just nu.

Om vi börjar rent ekonomiskt har Sverige råd att ha ett så högt bensinpris som vi har idag?

Svaret blir naturligtvis ett nej. Med ett högre bensinpris så slår vi hårt på transportsektorn och yrkesbilismen, d.v.s. den bilism som håller Sverige rullandes. Att delar av transporten kan läggas över på tåg är självklart, vi ska inte ha långtradare som går från genom hela landet, men man kan inte lägga över all transport på järnvägen. Det är främst transporterna inne i städerna som inte går att förlägga till järnvägen.

Tar vi sedan hänsyn till miljön vad händer då?

Ja ett högt bensinpris är miljövänligt. Inget snack om den saken. Incitamentet för att minska på bilåkandet ökar kraftigt och många börjar skära ner på all onödig bilkörning. Men om Sverige inte klarar ekonomin så faller vi tillbaka och måste fokusera helt på ekonomin och då försvinner allt miljötänkande ut samma väg det kom fast fortare. Så om vi ska ha ett hållbart miljöarbete så måste vi även ha en hållbar ekonomi.

Så är lösningen på detta att sänka bensinpriset bara rakt av?

Den som trodde det är rätt puckad och bör nog lämna in sitt eventuella körkort. Att sänka bensinskatten rakt av tar bort allt incitament för privatbilisterna att minska sitt onödiga bilande, jaja vi har alla hört historierna om ungar som ska hämtas/lämnas eller att man faktiskt just idag behöver bilen på lunchen för man är tvungen att åka iväg och hämta något eller att man förlorar tid på att åka kollektivt men det är rena idiot förklaringar precis som tjocka människor som hela tiden kommer på undanflykter att ta sig till gymmet och förklaring till varför de måste äta den där extra chokladbiten. Så en lösning som klarar både miljön och ekonomin för landet är att låta all yrkestrafik, där det går att styrka att färderna och bensinen gått åt till yrket, slippa hela bensinskatten. Naturligtvis måste kontroller av färdskrivarblad bli hårdare där man jämför arbetad sträcka med bränsleförbrukningen och hur mycket man tankat skapas. Men vinsten blir större än vad det skulle kosta. Gör alltså så att alla nödvändiga transporter (observera att vi inte anser att taxi är yrkestrafik de får plocka ut höjningen av sina resenärer som förhoppningsvis slutar åka så mycket taxi men det förstod ni säkert för alla puckade människor slutade väl läsa en bit upp?) blir billigare. Det skulle sätta fart på vår ekonomi och vi skulle som land bli mer konkurrenskraftigt. För alla som bor på landbygden och ojar sig över att de måste ta bilen får man göra på samma sätt, varje person får en bedömning att du behöver åka si och så mycket till och från jobbet och därmed slippa betala bensinskatt på den bensin som går åt till det.

Observera att bilar som slukar mer bensin helt plötsligt eller som dricker in absurdum för mycket bränsle bör beläggas med körförbud. För alla som trodde att det fanns en enkel lösning på fuskare.

Priset ska alltså upp för privatbilister tills det gör så ont att köra på bensin att de inte kan andas ordentligt när de står och tankar och ner för våra yrkeschaufförer.

Anledningen till artikeln är naturligtvis artiklarna i DN:
http://www.dn.se/DNet/jsp/polopoly.jsp?d=1064&a=770342
http://www.dn.se/DNet/jsp/polopoly.jsp?d=3130&a=772385
Och  i NyTeknik:
http://www.nyteknik.se/nyheter/fordon_motor/bilar/article61546.ece
Samt i Svenska Dagbladet:
http://www.svd.se/nyheter/inrikes/artikel_1253197.svd
Och från MiljöAktuellt:
http://miljoaktuellt.idg.se/2.1845/1.143569

Artiklarna är många och vi får en trist syn på verkligheten som väntar oss. En framtid utan bilar.

En grön motorcykel, kan det vara möjligt?

Ja det kan det faktiskt. Det är det brittiska företaget Intelligent Energy som står för nyheten. Motorcykeln ENV, emissions neutral vehicle, är alltså en motorcykel som drivs via en bränslecell.

Bräncellen består av en tank vätgas som kan driva motorcykeln i 4 timmar. D.v.s ett bra pendelfordon för den som inte har väldigt långt till jobbet.

Fördelen med eldriven motorcykel är ju inte enbart att den är miljövänlig. Den är tyst också, för de av oss som haft en Prius smyga på oss när de ljudlöst tar sig genom stadstrafiken vet hur tysta elfordon är i just trafikmullret. Och ENV saknar inte helt kraft heller som man annars kan tänka sig och klarar faktiskt 0-80 på dryga 12 sekunder.

På miljöbil.info tycker vi naturligtvis att det är kul och väntar oss fler coola nyheter från Intelligent Energy.

Mer finns att läsa på Aftonbladet och i NyTeknik samt på Intelligent Energy sida om ”The ENV Bike”.

Skäms era jävla skattesmitare!

Hänvisar naturligtvis till att smitarna för trängselskatten nu är skyldiga oss övriga 107 miljoner kronor. Man kan läsa mer på DN, Teknikens Värld och E24, med flera.

Hur fan tänker människor som smiter från sitt ansvarstagande som svenska medborgare? Var har den svenska andan av att göra rätt för sig tagit vägen? Var har moralen hos dagens bilister tagit vägen?

Man kan gnälla sig hes över saker som inte fungerar. Man kan protestera och demonstrera mot saker man inte tycker om. I vissa fall är det till och med så att om man är en tillräckligt stor grupp kan ta till en riktigt hård ton och viss civil olydnad. Men om man som svensk smiter från att betala och låter någon annan bära bördan man själv är ålagd då är man bara ett svin. Man ska engagera och organisera de sina som delar ens åsikter och man kan göra så otroligt mycket inom ramen för den demokrati vi har i Sverige. Men när man utför så grova brott som ren egoism och nonchalans mot vår demokrati då är frågan om man ska få vistas i Sverige.

Som du som läser säkert märker så finns det ingen pardon för människor som endast uppträder för sin egen vinnings skull och sedan skyller det på politiska svepskäl. För det är inte snack om något annat än ekonomisk  brottslighet detta. Det är inget politisk budskap man sänder, det enda som sänds ut är att man tycker inte om trängselskatten och man skiter fullständigt i samhället och våra demokratiska beslut.

Om alla gör på detta sätt kommer vi snart behöva miljoner med förbud och regleringar för hur saker och ting fungerar. Vilket inte kommer fungera i alla fall för att administrationen och kontrollen behöver vara så stor för att ingen ska kunna fuska och smita undan. Vilket leder till att vi måste skära ner i vårat välfärdssamhälle tills vi når ett samhälle där inget av vad som är svenskt finns kvar. Vad jag som författare menar med svenskt är just det att vi som ett samhälle hugger i bygger Sverige tillsammans. Oavsett hur oense vi är i landet så är det ändå andan i Sverige att vi måste ta hand om varandra och i många fall även alla andra. Vi har ett enormt hjärta av guld som nation, förlorar vi det så finns det inte längre någon mening med att bo i Sverige.

Gör alla en tjänst, gå ut och var lite mer svensk!