2007 – Ett rekordår för Volvo

Tidigare rekord var 456 000 bilar vilket de sålde 2004 och nu år 2007 har de alltså slagit detta med 2 000 bilar. Trevligt är också att vi hittar Volvo S40, Volvo V50 samt Volvo V70 II i listan över de 5 mest sålda modellerna.

I vårt inlägg Volvo tar upp kampen med Saab så skrev om hur Volvo nu börjat komma igen och även hämta in på miljöbilsfronten. Vi får hoppas på tätt race mellan dessa två och mer innovativa lösningar, speciellt hoppas vi att de kanske försöka vända trenden till att folk glömt bort de övriga biobränslena så som biogas, syntetisk diesel samt RME eller rapsolja.

Så det är med stora förväntningar vi tar oss in i 2008.

Artiklar i Media: DN, Ekonominyheterna

SL höjer biljettpriset, igen.

Än en gång höjer SL biljettpriset. Och samtliga av oss som färdas med detta kollektiva system istället för att köa med våra bilar i Stockholm får oss en känga. Man börjar med att öka priset för åkkorten som gäller längre än 30 dagar har redan höjts och övriga biljetter höjs allteftersom under året.

Trots att vi alltså ser en sämre och sämre kollektivtrafik som fortfarande kör äldre skakiga vagnar och gamla obekväma bussar så höjer man priset. Trots att servicen och säkerheten knappast blivit bättre utan snarare sämre så höjer man priset. Man har alltså inget positivt att komma med förutom att man gjorde ett rekordår år 2007 vilket då inte gynnat resenärerna nämnvärt.

Är det så nu med borgerliga politiker vid makten att SL inte längre ska vara ett företag inriktad på service för folket utan ett vinstdrivet företag fokuserat på att tjäna pengar åt cheferna? såg detta redan under sosse-tiden då de Göran Persson blåste höger vindar över landet för att gynna sin egen framtid här i landet.

Vi på miljöbil.info är starkt kritiska till detta då målet bör vara att alltid försöka åka kollektivt eller möjligen samåka. Att då bestraffa de människor som försöker ta sitt ansvar gentemot vår planet är fel. Man bör istället höja trängselskatten kraftigt och samtidigt införa en lägre trängselskatt på miljöbilar då dessa inte tar mindre plats än vanliga bilar. Dock måste man ta hänsyn till de positiva effekterna av miljöbilar och därmed ge dem förmåner av detta slag.

Så trots att vi är en sida som ställer oss på miljöbilisternas sida så förespråkas ändå  kollektivtrafiken i så stor utsträckning som möjligt. Och att höja priset är ett svek mot det svenska folket och deras miljömedvenheten samt ett stor bevis på politisk feghet uppifrån. Folket har även uttryckt ett visst missnöje redan i september förra året där man i SvD kunde lösa att deras läsare tänkte börja ta bilen om åkkortet höjdes med den förväntade summan.

Källor: DNSvD